W zależności od wybranej grubości izolacji termicznej z mineralnej z wełny do wdmuchiwania URSA Pure Floc sprawdzisz:

 • R – wartość oporu termicznego (izolacyjność termiczna)
 • U – przybliżony współczynnik przenikania ciepła dla całej przegrody budowlanej
 • WT – czy spełnione są minimalne wymagania termiczne zawarte w Rozporządzeniu o Warunkach Technicznych dotyczące minimalnej izolacyjności przegród budowlanych

oraz:

 • zapotrzebowanie na materiał
 • koszty materiału

W zależności od oczekiwanej wartości R – oporu termicznego warstwy izolacji termicznej (izolacyjności) termicznej z mineralnej wełny do wdmuchiwania URSA Pure Floc sprawdzisz:

 • grubość warstwy izolacji
 • U – przybliżony współczynnik przenikania ciepła dla całej przegrody budowlanej
 • WT – czy spełnione są minimalne wymagania termiczne zawarte w Rozporządzeniu o Warunkach Technicznych dotyczące minimalnej izolacyjności przegród budowlanych

W zależności od grubość warstwy izolacji termicznej z mineralnej wełny do wdmuchiwania URSA Pure Floc sprawdzisz:

 • R – wartość oporu termicznego (izolacyjność termiczna)
 • U – przybliżony współczynnik przenikania ciepła dla całej przegrody budowlanej
 • WT – czy spełnione są minimalne wymagania termiczne zawarte w Rozporządzeniu o Warunkach Technicznych dotyczące minimalnej izolacyjności przegród budowlanych

Wybierz rodzaj aplikacji:

Realna grubość izolacji d mm
Wartość Oporu Termicznego warstwy izolacji R m²*K/W
Przybliżona wartość współczynnika U (przewodzenia ciepła)* U W/(m²*K)

Przegroda nie spełnia minimalnych wymagań termicznych zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi (WT).

Przegroda spełnia minimalne wymagania termiczne zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi (WT).

*Wartości przybliżone, każdorazowo należy sprawdzić dla konkretnego przypadku. Obliczeń można dokonać za pomocą aplikacji mobilnej URSA PL lub kalkulatora Termo do pobrania ze strony www.ursa.pl.

Zużycie URSA Pure Floc kg/m²
worków/m²
kg
worków kg
Cena PLN/m²
Przybliżone koszty netto materiału URSA Pure Floc PLN
Lambda λ W/(m*K)
Obliczeniowa grubość izolacji d mm
Realna grubość izolacji d mm
Przybliżona wartość współczynnika U (przewodzenia ciepła)* U W/(m²*K)

Przegroda nie spełnia minimalnych wymagań termicznych zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi (WT).

Przegroda spełnia minimalne wymagania termiczne zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi (WT).

*Wartości przybliżone, każdorazowo należy sprawdzić dla konkretnego przypadku. Obliczeń można dokonać za pomocą aplikacji mobilnej URSA PL lub kalkulatora Termo do pobrania ze strony www.ursa.pl.

Lambda λ W/(m*K)
Obliczeniowa grubość izolacji d mm
Wartość Oporu Termicznego izolacji R m²*K/W
Przybliżona wartość współczynnika U (przewodzenia ciepła)* U W/(m²*K)

Przegroda nie spełnia minimalnych wymagań termicznych zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi (WT).

Przegroda spełnia minimalne wymagania termiczne zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi (WT).

*Wartości przybliżone, każdorazowo należy sprawdzić dla konkretnego przypadku. Obliczeń można dokonać za pomocą aplikacji mobilnej URSA PL lub kalkulatora Termo do pobrania ze strony www.ursa.pl.


URSA Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie błędnych danych.